Пазарът на потребителска електроника гони $707 млрд.

Продажбите на потребителска електроника ще достигнат 707 милиарда долара тази година, което е ръст от 4,5% спрямо предходната, по данни на Futuresource Consulting.

Годината беше трудна за производителите, заради близостта на отделните продуктови категории, която възпрепятства ръста, и засилената конкуренция, която пък ограничава печалбите, сочи анализът. Движещ фактор на пазара са мобилните устройства, приходите от които са нараснали с 24%.

В близка перспектива пазарът ще продължи да расте, като се очаква да достигне 733 милиарда долара към 2018 г. По-голяма част от приходите (над 60%) ще генeрират мобилните устройства, като смартфоните ще продължат да бъдат най-големият сегмент от пазара с продажби в размер на 343 млрд. долара след четири години.

Втори по значимост сегмент са информационно-развлекателните устройства, към които се отнасят персонални компютри, таблети, четци на е-книги, мрежови устройства и периферия. На трето място са телевизорите – те ще генeрират приходи от 163 млрд. долара през 2018 г.

Бързо ще се развива и категорията продукти, свързани с концепцията „интернет на нещата”. В частност, очаква се подем на пазара за носима електроника – продажбите на подобни устройства ще нараснат от $8 млрд. през настоящата година до $28 млрд. през 2018 г.

Друг перспективен сегмент е автомобилната електроника. Продажбите там ще растат с 4,1% на година, достигайки $37 млрд. през 2018 г., сочи прогнозата на Futuresource.

Коментари по темата: „Пазарът на потребителска електроника гони $707 млрд.”

добавете коментар...

  1. Т. Георгиев

    Иха, 707 милиарда долара за разни безсмислени и ненужни джаджи. И продължават да говорят за криза?

Коментар