IoT ще навлезе в живота на всички хора

Към 2020 г. в света ще се използват 17,6 млрд. свързани устройства от новите категории

Към 2020 г. в света ще се използват 17,6 млрд. свързани устройства

Към края на 2014 г. в света ще се използват около 12 милиарда устройства с възможност за достъп до интернет, което съответства на 1,7 устройства средно на човек, сочи доклад на Strategy Analytics.

Прогнозата е, че към 2020 г. този показател ще се повиши до 4,3, а общият брой на интернет устройствата, вкл. персонални компютри, смартфони, таблети, смарт телевизори, носима електроника и други „умни” джаджи, ще достигне 33 милиарда.

Традиционните устройства – компютри, смартфони и таблети – съставляват по-малко от една трета от всички свързани устройства, сочи докладът на Strategy Analytics. Все по-голяма роля играят нови категории като M2M решения, смарт дом, „умна” енергийна система (Smart Grid) и „умен” град (Smart Citу).

Стремителният ръст на подобни устройства способства развитието на „интернет на нещата” (The Internet of Things, IoT) – съвкупност от всички интернет устройства, работещи с участието и без участието на човек. Strategy Analytics очаква, че към 2020 г. в света ще се използват 17,6 млрд. свързани устройства, попадащи в новите категории.

През 2007 г. персоналните компютри съставляваха две трети от общия брой интернет устройства, а сега делът им е само 10%. Влиянието на интернет върху ежедневието на хората нарасна значително в последните години.

В бъдеще тази тенденция ще се засилва, което ще доведе до увеличаване на броя на устройствата с интернет възможности и широкото им разпространение в различни страни по света, сочи докладът на Strategy Analytics.

Твърди се, че в момента към мрежата са включени над 5 милиарда устройства от категорията „интернет на нещата”. Очаква се в близкото десетилетие IoT да навлезе в живота на всеки човек на Земята.

Коментар