ББР проучва европейски модели за експортна подкрепа

ББР планира да окаже държавна подкрепа на експортните фирми, съобщи Билян Белев

ББР планира да окаже подкрепа на експортните фирми, съобщи Билян Белев

Българска банка за развитие (ББР) проучва европейски модели за стимулиране на родни компании в сферата на експорта.

Банката планира да развие този сегмент като традиционен инструмент за държавна подкрепа на бизнеса, заяви изпълнителният директор на ББР Билян Балев на международна среща на организации от Мрежата на европейските институции за финансиране на малките и средни предприятия (NEFI) в София.

ББР развива съвместни продукти с Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) за подкрепа на компаниите-износителки. Кредитите обхващат целия цикъл на експортното финансиране и са в размер до 5 млн. евро. Лихвата е в размер на 3,5% на годишна база за кредити, гарантирани със застрахователна полица от БАЕЗ  и 6,0% на годишна база, ако компанията няма застраховка в БАЕЗ.

Мрежата на европейските финансови институции за малки и средни предприятия NEFI е основана през 1999 година с цел увеличаване на достъпа до финансиране за малкия и среден бизнес. В организацията членуват 16 банкови институции от страни-членки на Европейския съюз, които предлагат финансови услуги и консултиране и изготвят общи становища по значими въпроси. ББР е единствената българска банка, която членува в международната организация.

Коментар