Облекчават процедурите за мрежи за бърз интернет

Министерски съвет прие актуализираната политика в областта на електронните съобщения

Министерски съвет прие актуализираната политика в областта на електронните съобщения

Облекчени процедури при изграждане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи предвижда приетата днес от Министерския съвет Актуализирана политика в областта на електронните съобщения за периода 2015-2018 г.

Документът определя правила за ефективно ползване на честотния ресурс и създаване на възможности за споделено използване на радиочестотния спектър, съобщи МС.

Актуализираната политика залага параметри за развитие на модерна електронна съобщителна мрежа за нуждите на държавното управление. Предвижда се възможност за онлайн решаване на потребителски спорове като един от начините за улесняване на потребителите и бизнеса при ефективното им участие в цифровата икономика.

Основна цел на стратегическия документ е усъвършенстване на секторната нормативна уредба и хармонизиране с правото на Европейския съюз в областта на единния цифров пазар, уточняват от МС.

Коментар