ЕК одобри българския проект за бърз интернет

Красимир Симонски, изпълнителен директор на ИА ЕСМИС и ръководител на проекта

Красимир Симонски
изп. директор на ИА ЕСМИС и ръководител на проекта

Европейската комисия даде „зелена светлина” на България за проекта за развитие на високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение.

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС ), която е директен бенефициент по проекта, получи нотификация от Главна дирекция „Конкурентоспособност” на ЕК, че проектът отговаря на изискванията за допустимост на държавна помощ и не изкривява свободния пазар.

Оттук нататък основната роля при изпълнението на проекта е на бизнеса, коментира Красимир Симонски, изпълнителен директор на ИА ЕСМИС и ръководител на проекта, като подчерта, че одобрението от ЕК е получено за по-малко от 10 месеца.

Основната цел на проекта е развитие на електронното управление и предлагане на широколентови услуги от следващо поколение за гражданите и бизнеса в икономически изостанали и отдалечени райони на страната. Общата стойност на проекта, финансиран по ОП „Регионално развитие”, е в размер на 39 123 029 лв.

Високоскоростен интернет достъп от следващо поколение ще бъде изграден в 29 общински центрове и 24 малки населени места, с обща дължина около 860 км. Избраните населени места по проекта имат обща територия от 7 919 кв. км. или 7 на сто от територията на страната. В тях живеят 277 765 души, което е 8 на сто от населението извън областните градове и столицата или 4 на сто от населението на България.

Коментар