xTVNow – мини компютър за „облачна” телевизия

xTVNow се свързва, от една страна, към облачна ТВ платформа през локалната мрежа и, от друга – към HDMI порта на всеки дисплей

xTVNow се свързва, от една страна, към облачна ТВ платформа през локалната мрежа и от друга – към HDMI порта на всеки дисплей

Миниатюрно устройство се включва в HDMI порта на всеки дисплей и го превръща в телевизор за поточно излъчване на фирмено и друго съдържание. xTVNow, разработка на компанията xTV, поддържа Windows, Azure и платформата за онлайн телевизия xTV.

На външен вид устройството наподобява USB флашка. То работи напълно самостоятелно, без нужда от персонален компютър, за да осигури поточна телевизия за различни приложения. xTVNow се свързва, от една страна, към облачните ТВ платформи през локалната мрежа (чрез Ethernet или Wi-Fi) и от друга – към HDMI порта на всеки дисплей.

Платформата xTV дава възможност на компании от сферата на търговията, здравеопазването и хотелския бизнес да създават собствени програми, излъчвани в реално време.

Платформата xTV дава възможност на компании от различни сфери да създават собствена телевизия

Платформата xTV дава възможност на компании от различни сфери да създават собствена телевизия

Освен фирмена продукция, в излъчването може да се включи съдържание от YouTube, Twitter и новинарски услуги. Предвидена е също възможност за вграждане на QR кодове, с помощта на които мобилните потребители могат да получат допълнителна информация за стоки и услуги.

Коментар