ЕК ще проучва сектора на електронната търговия

Крайно време е да бъдат премахнати оставащите пречки пред електронната търговия, заяви комисар Маргрете Вестегер

Крайно време е да бъдат премахнати оставащите пречки пред електронната търговия, заяви комисар Маргрете Вестегер

Европейската комисия да предприеме проучване на конкуренцията в сектора на електронната търговия, предложи на конференция в Берлин Маргрете Вестегер – комисарят, който отговаря за политиката в областта на конкуренцията.

В Европа все повече стоки и услуги се търгуват по интернет. Същевременно трансграничните онлайн продажби в рамките на ЕС нарастват бавно. Това се дължи отчасти на езиковите бариери, на предпочитанията на потребителите и на разликите в законодателствата на отделните държави членки.

Наблюдават се обаче признаци, че някои предприятия предприемат мерки за ограничаване на трансграничната електронна търговия, отбелязва Комисията. Секторното проучване ще бъде съсредоточено върху по-доброто идентифициране и преодоляване на тези мерки, в съответствие с приоритетите на ЕК за създаване на свързан цифров единен пазар.

Комисар Вестегер ще внесе своето предложение до Комисията през идните седмици. „Крайно време е да бъдат премахнати оставащите пречки пред електронната търговия, която е жизненоважна част от истинския цифров единен пазар в Европа”, заяви тя.

Европейските граждани са активни потребители на онлайн услуги. През 2014 г. около половината от всички потребители в ЕС са пазарували онлайн. Въпреки това обаче едва около 15% от тях са купували онлайн от продавач в друга държава – членка на ЕС.

Това показва, че в ЕС продължават да съществуват значителни трансгранични пречки пред електронната търговия. Например техническите пречки, като блокирането на географски принцип, могат да възпрепятстват достъпа на потребителите до някои уебсайтове на база местожителство или чрез данните на кредитната карта.

Поради това комисар Вестегер предложи на колегиума на членовете на Комисията да бъде предприето проучване на конкуренцията в сектора на електронната търговия, което да подпомогне постигането на целите на Комисията за изграждане на цифров единен пазар.

Секторното проучване ще бъде съсредоточено върху частните, и по-специално върху договорните пречки пред трансграничната електронна търговия с цифрово съдържание и със стоки. В хода на проучването Комисията възнамерява да събере информация от голям брой заинтересовани страни във всички държави членки.

Получените благодарение на секторното проучване знания не само ще подпомогнат прилагането на конкурентното право в областта на електронната търговия, но ще подпомогнат и различни законодателни инициативи, които Комисията възнамерява да предприеме, за да стимулира цифровия единен пазар.

Ако, след като резултатите бъдат анализирани, Комисията открие конкретни проблеми по отношение на конкуренцията, тя може да започне разследване по конкретни случаи, за да гарантира спазването на разпоредбите на ЕС относно ограничителните търговски практики и злоупотребата с господстващо положение на пазара.

Коментар