Е-търговията у нас е сред най-бързо растящите в Европа

дно на всеки 6,5 евро, изхарчено в Европа, е с карта Visa, заяви Никола Хус

Eдно на всеки 6,5 евро, изхарчени в Европа, е с карта Visa, заяви главният изпълнителен директор Никола Хус

Електронните разплащания в България отчитат стабилен ръст през 2013 г., по данни на технологичната компания Visa Европа, представени на пресконференция в София.

Обемът на изхарчените средства при търговци с карти Visa, издадени от български финансови институции, нараства с 27% на годишна база и надхвърля 1,148 млрд. евро.

Генерираният оборот на българския пазар се дължи на нарастващия брой транзакции на POS терминали. Те достигат 30 млн. и отчитат повишение от 30% в сравнение с 2012 г. Средната стойност на една транзакция с карта Visa спада с 2,7% до 38,4 евро.

Онлайн разплащанията с карти Visa при търговци, обслужвани от български банки, възлизат на 167 млн. евро, отчитайки почти 92% ръст през 2013 г. Стабилният растеж на e-търговията в България е сред най-големите в цяла Европа за периода.

„Visa генерира големи обеми – броят на издадените карти е приблизително равен на населението на Европа (500 млн.), а 1 на всеки 6,5 евро, изхарчени на континента, е с карта Visa”, заяви Никола Хус, главен изпълнителен директор на Visa Европа.

Компанията планира да разшири портфолиото от методи за разплащания с оглед растежа на мобилната и дигитална търговия. Електронните разплащания насърчават търговията, заменят неефективните и скъпи за управление пари в брой и намаляват сивата икономика, посочи Хус.

Visa въведе усъвършенствана система за сигурност на българския пазар – Verified by Visa, която защитава картата на потребителя от неоторизирана употреба. През 2013 г. компанията въведе у нас и технологията за безконтактни разплащания, която позволява на картодържателите да извършват малки покупки само чрез приближаване на своята карта към безконтактния четец на POS терминала.

Безконтактните плащания надминават очакванията в много европейски пазари и бързо се разрастват. Държавите, които предлагат безконтактни технологии, са два пъти повече в сравнение със същия период на изминалата година.

Броят на извършените безконтактни транзакции е тройно по-висок, а този на внедрените терминали – удвоен. В същото време, 62 проекта за мобилни безконтактни плащания са вече реалност или предстои да стартират в Европа. Visa очаква безконтактните технологии да навлязат масово у нас през 2014 г.

Коментар