БНТ и БНР може да получат повече рекламно време

КЗК препоръчва въведените ограничения на рекламното време за БНТ и БНР да се преразглаждат периодично

КЗК препоръчва въведените ограничения на рекламното време за БНТ и БНР да се преразглаждат периодично

Налице е необходимост от допълнително финансиране на обществените медии БНТ и БНР от други източници, например чрез излъчване на реклами, гласи становище на Комисията за защита на конкуренцията.

Експертите са на мнение обаче, че позволеното рекламно време на БНТ и БНР следва да бъде ограничено спрямо рекламното време на търговските доставчици на медийни услуги, за да се избегне свръхкомпенсирането на обществените медии – това би могло да представлява нарушение на принципа на конкурентната неутралност и забранена държавна помощ.

Същевременно КЗК препоръчва въведените ограничения на рекламното време за БНТ и БНР да се преразглаждат периодично, така че да има гъвкавост за периоди, при които се установи недофинансиране чрез държавна субсидия.

КЗК предлага на компетентните държавни органи, разполагащи с право на законодателна инициатива, да въведат механизъм за обективен контрол по отношение на размера на необходимото финансиране, съотношението между държавна субсидия и допустимо за съответния период рекламно време за БНТ и БНР. Този контрол би следвало да се извършва не от БНТ и БНР, а от компетентен държавен орган, смята Комисията.

Становището на КЗК е по повод приключилата оценка за съответствие с правилата на конкуренцията на правната уредба на общото времетраене на рекламата в БНТ и БНР. Производството бе образувано по инициатива на самата Комисия след сигнал на Българската асоциация на рекламодателите.

Според Комисията, предвиденото в ЗРТ финансиране от фонд „Радио и телевизия” практически не съществува, а държавната субсидия е недостатъчна за изпълнение на обществените функции на БНТ и БНР.

Коментар