Виваком доставя услуга за телемедицина

Телемедицината позволява на лекарите да диагностицират и лекуват пациенти от разстояние

Телемедицината позволява на лекарите да диагностицират и лекуват пациенти от разстояние

Виваком си партнира с Check Point Cardio Group в проект за кардиологичен телемониторинг. Иновативната услуга бе представена по време на Зимно училище за специализанти по кардиология и кардиохирургия.

Телемедицината позволява на лекарите да диагностицират и лекуват пациенти от разстояние и дори да спасяват човешки животи. Услугата на Виваком осъществява връзка между медицинския център и пациента, снабден с устройство ЕКГ Холтер.

През GPRS среда пациентът се наблюдава постоянно – 24 часа, 7 дни в седмицата – и може да бъде локализиран по всяко време на наблюдението. Технологията позволява да бъдат проследявани пациенти от различни страни.

Към настоящия момент услугата се ползва на територията на България, Македония, Полша и Хърватия. Българският телеком и Check Point Kardio Group планират да направят системата за кардиологичен телемониторинг леснодостъпна за всеки пациент и така да допринесат за електронното здравеопазване у нас.

Коментар