ЕС обмисля правна рамка за роботите

Трябва да тестваме роботите повече, за да видим как се държат те и какви инциденти могат да се случат при тяхното взаимодействие с хора, смята Мади Делво (снимка: Европейски парламент)

Трябва да тестваме роботите повече, за да видим как се държат те и какви инциденти могат да се случат при тяхното взаимодействие с хора, смята Мади Делво (снимка: Европейски парламент)

„Роботът не може да причини вреда на човека или с бездействието си да допусне на човека да бъде причинена вреда”. Първият закон на роботиката на Айзък Азимов все още е научна фантастика, но напредъкът в областта и появата на дронове, умни коли и индустриални роботи прави нуждата от регламентиране все по-реална.

Ето защо Европейската комисия по правни въпроси на ЕП сформира работна група за законодателство в сферата на роботиката. Тя включва представители на всички политически групи в ЕП и ще работи съвместно с парламентарни комисии, с Европейската комисия и външни експерти.

Работната група ще функционира поне една година, а отделът на ЕП за научно-технологични алтернативи ще подготви изследване за социално-демографските аспекти на роботиката, съобщиха от Европейския парламент.

„Ще покрием всички видове роботи – индустриални, обслужващи (например, прахосмукачка или умен хладилник), използвани в здравеопазването и хирургията, летателни апарати, коли, изкуствен интелект. Но знаем, че трябва да се заемем последователно с всеки един вид. Андроидите са последната ни грижа – те се намират основно в Япония”, коментира Мади Делво, евродепутат от Люксембург.

По нейните думи, Европа се нуждае от стандартизация за роботите. Съществува и въпросът за отговорността, за защитата на личните данни и за предотвратяването на хакерски атаки. Някои роботи, например индустриалните, са обхванати от директивата относно машините, но тя засяга само скоростта и някои технически параметри, но не и интелигентността на машината.

„Трябва да тестваме роботите повече, за да видим как се държат те и какви инциденти могат да се случат при тяхното взаимодействие с хора. Освен това съществува въпросът за равния достъп. Ако роботите правят живота по-лесен, трябва да направим така, че всеки да може да си ги позволи”, допълва Делво.

САЩ, Китай, Южна Корея и Япония имат много амбициозни проекти. Ако ЕС не създаде правна рамка за развитието на роботиката, европейският пазар ще бъде завладян от роботи от другаде, смята Делво.

Несъмнено, индустриалната революция с роботите ще унищожи определени работни места, но от друга страна – ще създаде нови. „Ако индустрията ползва повече автоматични роботи, тя ще бъде по-производителна и по-конкурентна и това ще накара някои компании да върнат производството си в Европа”, завършва евродепутатът.

Коментар