Оптимизация на сайтове от ново поколение – клиентът е важен

Съвременните SEO специалисти провеждат задълбочени семантични проучвания, използват по-релевантни на темата и добре звучащи ключови думи

Съвременните SEO специалисти провеждат задълбочени семантични проучвания, използват по-релевантни на темата и добре звучащи ключови думи

Дигиталните технологии завладяват все повече сфери от човешкия живот. Изключение не прави и маркетингът, а SEO (или оптимизация на търсачки) се превръща в основна част от дигиталния му аспект.

Терминът SEO назовава процеса на извеждане на даден уеб сайт на горна позиция в резултатите от Google (най-често) търсенето. Но както всяко нещо, обвързано с технологии, и SEO стратегиите се нуждаят от редовна актуализация.

В миналото SEO специалистите се грижеха основно за работата с търсачките, но днес човешкият фактор е от много по-голямо значение. Маркетолозите вече съзнават, че на първо място е броят привлечени посетители. А те се нуждаят не от роботизирано в полза на търсачките съдържание, а от качествен и заинтригуващ ги текст. Качеството на продукта или услугата – това е, което вълнува клиентите.

Как по-точно работи SEO на настоящето в сравнение с миналото?

1. Подбор на ключови думи

В миналото дигиталните специалисти използваха списък от най-популярните ключови думи и започваха да градят текстове на тяхна основа. Колкото повече ключови фрази, толкова по-сигурен успех – или поне така разсъждаваха те. Съвременните SEO специалисти провеждат задълбочени семантични проучвания, откриват креативни начини за изразяване, използват по-малко количество, но по-релевантни на темата и добре звучащи ключови думи.

2. Създаване на текстово съдържание

Тъй като преди основната цел беше една – използване на определените „популярни” думи (в големи количества), най-често като краен резултат се получаваха никому интересни или полезни публикации. Ефектът беше дори отрицателен, защото хората бързо напускат даден сайт, ако не открият необходимата им информация.

Днес копирайтингът е на много по-високо ниво. Ролята на текста е да привлече, но и задържи потребителя. А за да се случва това, съдържанието трябва да бъде поднесено по оригинален и завладяващ начин, да отговаря на нуждите на четящия го. Естествено, ключовите думи са от значение, но е немислимо за тяхна сметка да се пожертва цялостният облик на публикацията.

3. Линкбилдинг

Горното правило се пренася и тук – в миналото външната оптимизация се състоеше в разпространяване на линкове към съответния сайт, на колкото е възможно повече места в мрежата. Чести практики бяха закупуването на линкове, използването на думи, напълно извадени от своя контекст, като връзки към сайта, постването в блогове и във форуми. Но по този начин привличането на вниманието се случваше доста по-трудно, поради вероятността човек да попадне на сайт без реална връзка с първоначалната статия.

Днес линковете трябва да бъдат спечелени. Авторитетът на сайта, връзката му със съответната тема, хората, които го посещават – това са критериите на модерния SEO специалист при подбирането на онлайн партньорства. Използва се фактът, че ако всепризнат сайт в дадена област публикува препратка към друг сайт, то вторият ще генерира също така високо доверие. Но за целта е необходимо да предлага наистина качествено съдържание, за да заслужи своето споменаване. Терминът тук е органичен линкбилдинг.

4. Маркетинг в социалните мрежи

В миналото социалните сигнали изобщо не се взимаха под внимание, тъй като не представляваха фактор за Google и останалите търсачки. Единствената цел беше класирането, а всичко, което не можеше да помогне за целта, биваше игнорирано.

Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn и Pinterest споделянията може и да не оказват голямо влияние на търсачките, но тяхната роля за придобиването на онлайн популярност никак не е за подценяване. Източниците за информиране на голяма част от обществото са именно те. Но въпреки че Facebook е на първо място в тази класация, не трябва да се подценяват и останалите социални мрежи, макар и не особено силно разпространени у нас. Съществуват твърдения, че сред изредените по-горе от първостепенно значение за оптимизацията на сайтове е Google+.

В заключение: SEO специалисти, следете тенденциите, не оставайте в миналото!

Статията е подготвена със съдействието на Софтуерния университет, където наред с обучението по програмиране, се провеждат и курсове за SEO на настоящето и дигитален маркетинг.

Кристина Кацарска

Кристина Кацарска

Коментар