5G мрежа достигна 2Gbps на открито

5G мрежите имат потенциал да осигурят пропускателна способност от 10 и дори 20Gbps

5G мрежите имат потенциал да осигурят пропускателна способност от 10 и дори 20Gbps

Тестова мрежа от пето поколение (5G) достигна скорост на предаване на данни от 2 гигабита в секунда (Gbps) на открито. Експериментът е извършен с движещ се миниван със специално оборудване на Ericsson в САЩ.

В лабораторни условия в Стокхолм шведската компания е постигнала скорост от 5 Gbps при безжично предаване на данни по 5G мрежа.

Платформата Ericsson използва технология 5G Multipoint Connectivity. При нея устройство с поддръжка на 5G се свързва към няколко базови станции едновременно, като така се увеличават скоростта за предаване на данни, качеството и устойчивостта на сигнала.

Освен това Ericsson прилага технология Distributed MIMO (Multiple Input Multiple Output) за предаване на няколко потока сигнали по един радиочестотен канал.

Комерсиалната експлоатация на 5G мрежи ще започне през 2020 г. Технологията има потенциал да осигури пропускателна способност от 10 и дори 20Gbps, като същевременно повиши енергийната ефективност.

Коментар