AMD надмина целите за енергийна ефективност

AMD преизпълни екологичните си цели за за въздух, вода и отпадъци

AMD преизпълни екологичните си цели за въздух, вода и отпадъци

AMD е постигнала значителен напредък в инициативите си за енергийна ефективност, става ясно от публикувания юбилеен, 20-ти годишен доклад за корпоративна отговорност (КО) за 2014 г.

„Измерванията за енергийна ефективност на нашите процесори от 6-то поколение на AMD A-Серия постигат 2,4 пъти по-висока ефективност, което доста надвишава крачката от 1,7 пъти, необходима за постигане на целта 25×20 енергийна ефективност!”, съобщиха от компанията.

Надминати са 5-годишните екологични цели за въздух, вода и отпадъци. В непроизводствените площадки емисиите на парникови газове са намалени с 24% (в сравнение с целта от 5%), използваната вода на служител от компанията е намалена с 55% (в сравнение с целта от 20%), а отпадъците, отклонени от депата, са достигнали 74% в глобален план (в сравнение с целта от 70%).

За трета поредна година AMD попада в класацията на „100-те най-добри корпоративни граждани”. Същевременно, компанията пусна нов, КО-фокусиран онлайн хъб, за да осигури лесен достъп до често актуализирана информация за корпоративна отговорност в области от споделен интерес, вкл. трудово-правни, ангажираност с обществеността и опазване на околната среда.

„Служителите на AMD са мотивирани да работят за отговорна компания и да проектират продукти, които помагат за промяната в света. Следователно, като помагаме на другите, ние помагаме и на самите нас”, коментира президентът и СЕО на компанията д-р Лиса Су.

Коментар