Е-системата на SEE Link ще заработи през 2016 г.

Очаква се първите поръчки през SEE Link да бъдат обработени в началото на 2016 г.

Очаква се първите поръчки през SEE Link да бъдат обработени в началото на 2016 г.

SEE Link избра изпълнител на електронната система за пренасочване на поръчки за покупка и продажба на финансови инструменти. Консорциум от словенските софтуерни компании Novita и Evolve и македонския доставчик на облачни услуги NeoCom спечели търга за ИТ платформата на стойност 250 000 евро.

„Навлизаме в стадия на същинска разработка на платформата. Работата по проекта до момента върви доста гладко и SEE Link ще може да заработи в предварително заложените срокове”, каза Иван Такев, изпълнителен директор на Българска фондова борса-София.

Миналата година SEE Link получи безвъзмездна помощ от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за внедряването на системата. Очаква се първите поръчки да бъдат обработени през ИТ платформата в началото на 2016 г.

SEE Link е акционерно дружество със седалище в Скопие, Македония, учредено от фондовите борси на България, Македония и Хърватия, всяка с равен дял от собствеността. Целта на компанията е да създаде регионална инфраструктура за търговия на ценни книжа от тези три пазара.

Коментар