AMD и Dell подпомагат биоинформатиката в Полша

Големият обем памет (16GB) в сървърните графични решения AMD FirePro S9150 позволява да се пуснат био-информатичните изчисления само на един GPU

Големият обем памет (16GB) в сървърните графични решения AMD FirePro S9150 позволява да се пуснат био-информатичните изчисления само на един GPU

Иновативен проект в областта на хетерогенните изчислителни среди (HPC) осигурява над 1,5 петафлопа производителност за научни изследвания по биоинформатика във Варшавския университет.

Решението се базира на сървъри Dell PowerEdge, оборудвани с графични карти AMD FirePro S9150, които изпълняват OpenCL приложения в суперкомпютърния клъстер ORION в Центъра за секвениране от следващо поколение (ЦССП).

ORION е съставен от 150 сървъра Dell PowerEdge R730 с по две сървърни карти AMD FirePro S9150 и осигурява върхова производителност от 1,52 петафлопа при изчисления с единична точност и 0,76 петафлопа при двойна точност.

Енерго-ефективният клъстер дава възможност да се извършват бързи изчисления на данни за генома, приложими в различни геномни и биоинформатични изследвания с помощта на OpenCL приложения.

„Големият обем памет (16GB) в графичните решения AMD FirePro S9150 позволи да се пуснат био-информатичните изчисления на един GPU, без комуникация между GPU-тата, което доведе до много ефективна работа”, коментира д-р Кшищоф Гиналски, ръководител на ЦСПП.

В центъра се провеждат научни изследвания по геномика и биоинформатика на най-високо ниво. Клъстерът ORION е проектиран и изграден за съхраняване и обработка на огромно количество данни, генерирани от секвенаторите.

Учени от цял свят използват този център, за да провеждат ССП експерименти (напр. геномика, метагеномика, транскриптомика, епигенетика), които им помагат да правят научни открития. Много от био-информатичните изследвания, провеждани в ЦССП, изискват голяма изчислителна мощност, която се осигурява от клъстера ORION.

Коментар