Фонд: Обществото печели от инвестиции в жените

„Българският фонд за жените работи за овластяването на жените”, заяви изпълнителният директор на фонда - Надежда Дерменджиева (вляво)

„Българският фонд за жените работи за овластяването на жените”, заяви изпълнителният директор на фонда – Надежда Дерменджиева (вляво)

Инвестицията в жените е път към икономически просперитет, показват данни, представени по време на дискусия на Български фонд за жените на тема „Защо (да) инвестираме в жените?” в Дома на Европа.

Според изследване на Европейската комисия от 2014 г., ако броят на жените в сектора на информационните и комуникационните технологии се изравни с този на мъжете, БВП на Европа ще се увеличи с 9 милиарда евро годишно. Данните бяха изнесени от Надежда Дерменджиева, изпълнителен директор на Български фонд за жените.

Изследване още от 2009 г. сочи, че ако се постигне баланс в нивата на заетост между мъжете и жените, безработицата в ЕС ще намалее от 24 на 3 милиона безработни, т.е. използването на пълния потенциал на жените ще покрие 21 милиона работни места в 27-те страни-членки.

„Български фонд за жените работи за овластяването на жените, а да овластиш някого означава да му предоставиш всички възможности да направи информиран избор и да развие пълния си потенциал, да разполага със свободата да бъде себе си и да изразява себе си, без това да го превръща в жертва на нападки, породени от съществуващите стереотипи”, каза Дарменджиева.

Все повече корпорации възприемат специални политики за равен достъп до професионално развитие на жените. Всички тези инвестиции в най-скоро време ще имат икономическа възвръщаемост, категорична бе Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens България.

По нейните думи, компаниите, които имат баланс в управлението, постигат средно 35% по-висока печалба от други, в чиито бордове липсват жени. Т.нар. джендър квоти са инструмент за увеличаване на броя на жените на ръководни позиции, но и за привличане на мъже във феминизираните професии, което ще доведе до нарастване на престижа на професията и увеличаване на заплащането, допълни Манолова.

Добър пример в постигането на равнопоставеност на половете е Норвегия. Високият растеж и равномерното разпределение на доходите в скандинавския модел се дължи на високото участие на жени на пазара на труда, заяви Гайр Шоберг, изпълняващ длъжността посланик на Кралство Норвегия.

Понастоящем в Норвегия има пълен баланс (50 на 50 процента) между мъжете и жените в състава на политическите партии и в управлението на всички нива. Норвегия е и първата държава, която въвежда изискване за баланс на половете в управителните съвети на компаниите.

България се е придвижила с четири позиции напред в Индекса за равенство между половете, според проучване на ЕК от 2015 г., съобщи Жасмина Мирчева, началник на кабинета на министъра на труда и социалната политика. Тя припомни, че на 1 юли Народното събрание прие поредното предложение на МТСП, свързано със стимулиране на работещите жени – възможността за гъвкаво работно време.

„С гласуваните изменения работещата съвременна жена ще бъде подкрепена и ще й се даде възможност да инвестира повече време в своето семейство, образование, професионално развитие”, отбеляза Мирчева.

Спешно трябва да се адресират неравенствата в заплащането по пол, заяви проф. Румяна Стоилова, директор на Института за изследване на обществата и знанието при БАН. Дори при най-необразованите слоеве доходите на мъжете са по-големи от тези на жените.

Изследвания на Института показват, че мъжете на най-висока мениджърска позиция печелят средно с 18% повече от жените на същата позиция. На следващото по-ниско мениджърско ниво мъжете печелят с 25% повече.

Инвестицията в образование си заслужава, защото жените с висше образование са по-добре платени от мъжете на по-ниските йерархични равнища в организацията. Единствено при рутинните дейности на умствения труд, които приоритетно са извършвани от жени, се наблюдава заплащане с 36% повече, в сравнение със заплащането на мъжете на същите позиции.

Коментари по темата: „Фонд: Обществото печели от инвестиции в жените”

добавете коментар...

  1. Сиол

    Аз смятам че е крайно време да се започне едно изравняване на половете по отношение на раждането. Към момента дейността е изключително феминизирана и необходимо това да се промени, особено във връзка с равноправието и равните възможности на половете !Данните показват че ако едно семейство има избор дали да ражда мъжа или жената, то средния доход в това семейство ще се увеличи с 25%. Безработицата от своя страна ще спадне с 15%, а общото чувство на задоволство ще се увеличи.

Коментар