Нова онлайн система на НАП улеснява плащанията

Нова система за плащане на данъци и осигуровки по интернет пусна НАП, за да улесни гражданите и бизнеса.

Онлайн платформата е свързана директно със справката за задълженията на фирмите и гражданите и позволява с няколко клика да бъдат платени всички задължения към държавата по интернет.

Идентификацията на потребителите става с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис, съобщиха от приходната агенция.

Платформата значително опростява плащанията към бюджета и елиминира изцяло риска от грешки, като некоректни данни за наредителя или неправилни кодове за вид плащане. Ползването й не изисква специална регистрация на сайта на НАП, а само такава в ePay.

Отделна система позволява ръчно попълване на платежни нареждания, тяхното разпечатване и използване в банкови институции, допълват още от НАП. Тя е приложима още в случаите, в които се плаща задължение на друго лице, различно от наредителя.

От приходната агенция съветват клиентите си да съобразят времето на плащането на своите задължения, когато използват новата система, и да отчетат факта, че обичайно са необходими минимум 24 часа от нареждането на парите до пристигането им по сметките на НАП.

Коментар