НАП внедри нова информационна система

Крайчо Крайчев (Мусала Софт, вляво) и Станислав Данчев (НАП) представиха новата информационна система „Взаимна помощ при събиране“

Крайчо Крайчев (Мусала Софт и Станислав Данчев (НАП) представиха новата система

Националната агенция за приходите внедри нова информационна система „Взаимна помощ при събиране”. Разработена от българска компания Мусала Софт, системата осигурява взаимодействие на страната ни с останалите държави членки на ЕС в процеса по събиране на публични вземания.

„Взаимна помощ при събиране” автоматизира процеса по въвеждане, обработка и управление на искания за взаимна помощ, постъпващи от други държави или предназначени за други държави в ЕС. Софтуерното решение обхваща и оптимизира приоритетната за НАП дейност по проследяване на задълженията и погасителните вноски на лицата.

В системата са заложени автоматични известявания, конфигурирани съобразно сроковете и изискванията на нормативната уредба. Чрез този процес се подпомага спазването на редица международни спогодби на България.

Достъп до системата и нейните възможности към настоящия момент имат близо 600 служители на НАП в страната. Тя е интегрирана с други вътрешни системи на Агенцията, с едната от които обменя информация в реално време.

Преди пускане в експлоатация в системата са мигрирани данни, натрупани за последните 6 години и съхранявани досега в електронни таблици с различен формат, съобщиха от разработчика.

Софтуерът използва стандартизиран за държавите членки на ЕС формат за трансфер на данни по искания за взаимна помощ. Това позволява автоматизирано да се въвежда постъпващата информация от други държави в ЕС, като така отпада досегашният начин на ръчно въвеждане и се ускорява чувствително процесът на обработка на исканията. Практически се елиминира и рискът от допускане на технически грешки при попълване на данните.

„Преминаването към централизирана система повишава в много голяма степен ефективността на нашия екип. Елиминирането на досегашната интензивна комуникация по електронна поща, свързана с работата по управление на преписките, възможността за импортиране на постъпващите данни от други държави, както и паралелният достъп на голям брой потребители до нужната за тях информация в реално време, са само някои от ползите за НАП от успешната реализация на проекта”, коментира Станислав Данчев, директор на „Централно звено за връзка” при ЦУ на НАП.

Още в ранен етап от проекта Мусала Софт е приложила детайлно прототипиране на системата, което помага на Агенцията да провери и потвърди доколко проектираната система ще отговори на всички нейни очаквания, сподели Крайчо Крайчев, технически директор в Мусала Софт.

Предизвикателство за двата екипа също така е била миграцията на данни от последните 6 години, съхранявани в разнородни по структура и съдържание електронни таблици. Реализиран е успешно работещ алгоритъм за извличане, трансформация и импортиране на данните в базата на новата система, допълни Крайчев.

Системата е внедрена в НАП в рамките на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

Коментар