Силициево-фотонен чип обещава пробив

Първият по рода си чип, разработван по проекта IRIS, в момента е във фаза тестване

Първият по рода си чип, разработван по проекта IRIS, в момента е във фаза на тестване

В рамките на проекта IRIS, ръководен от Ericsson и финансиран от Европейската комисия, е създаден силициев фотонен превключвател (суич), способен да съхранени хиляди оптични схеми върху един чип.

Първият по рода си чип в момента е във фаза тестване и ако изпитанията са успешни, резултатът ще бъде голям пробив за индустрията – проправя се пътят за ново поколение оптични системи, интегрирани в едно устройство, съобщиха от Ericsson.

Силициевата фотоника използва силиций като оптичен носител за предаване и превключване на данни с много висока скорост, като намалява консумацията на енергия и увеличава капацитета. Всичко това в комбинация ще доведе до по-ниски експлоатационни разходи.

Съфинансиран от Европейската комисия като изследователки проект със специфична цел (STREP), част от Седма рамкова програма за научни изследвания и развитие (FP7), проектът IRIS се стреми да създаде високо-капацитетен и преконфигируем WDM фотонен превключвател, на базата на силициеви фотони, който монолитно интегрира веригите в един чип.

Такъв чип ще позволи на операторите на мрежи да повишат производителността и капацитета на възлите, според изискванията на бъдещите 5G мрежи и облака. Това може да бъде постигнато чрез интегриране на функции като високоскоростен пренос, превключване и взаимосвързаност в един и същи чип.

Системата Ericsson Hyperscale Data Center System 8000 е пример, в който силициево-фотонната технология е вече внедрена. Със своята оптична свързаност, тя носи големи ползи за центровете за данни на операторите по отношение на общата цена на притежание.

Коментари по темата: „Силициево-фотонен чип обещава пробив”

добавете коментар...

  1. Ket

    Ура за силициевите фотони (като хадроните от колайдера!)

Коментар