Интернет забавя темпа си на растеж

В богатите страни интернет достигна степен на насищане, но в най-бедните проникването клони към нула

В богатите страни интернет достигна степен на насищане, но в най-бедните проникването клони към нула

Ръстът в броя на потребителите на интернет забавя темпо, по данни на ООН. Същевременно над половината от населението на планетата все още няма достъп до глобалната мрежа.

В богатите страни интернет е близо до степента на насищане – свързани са 90% от хората. Този показател клони към нула в 48-те най-бедни страни в света.

Доскоро годишният ръст в аудиторията на интернет се измерваше с двуцифрени проценти. Но през миналата година ръстът се забави до 8,6%, а тази година се очаква още по-ниска стойност – 8,1%.

Предвид забавените темпове на растеж, профилната комисия, създадена от ITU и UNESCO през 2010 г., предполага, че 4-милиардният рубеж в броя на интернет потребителите едва ли ще бъде превзет до края на десетилетието.

По-нататъшното разширение на интерент е възпрепятствано от високата цена за изграждане на необходимата инфраструктура за т.нар. последна миля в селските и отдалечени райони. Към края на настоящата година се очаква към интернет да бъдат свързани 3,2 млрд. души, или 43,4% от цялото население на Земята.

Коментари по темата: „Интернет забавя темпа си на растеж”

добавете коментар...

  1. :o)

    Броят на земното население се увеличава обратно пропорционално на качеството на живот.
    Повече милиарди – по-лошо качество.

  2. 123

    Българските села са напълно дискриминирани отрязани от интернет, доставки на храни и услуги, НО на кому му пука че и там живеят хора!

Коментар