Иновативна система срещу пожари във Варненска област

Специфичният дизайн на системата осигурява видимост в зона от над 70 кв.км

Специфичният дизайн на системата осигурява видимост в зона от над 70 кв.км

Аксаково, област Варна, е поредната българска община, която ще се бори ефективно с огнените стихии с помощта на интегрирана система за ранно откриване и превенция на пожари, изработена от Лирекс БГ. Проектът, финансиран в рамките на европрограмата за развитие на селските райони, беше завършен в  края на месец септември. С това, над 11% от територията на българските гори ще бъдат защитени с нови технологии за борба с огъня.

Противопожарната кула е изградена в землището на с. Изворско – местоположение, избрано след обстоен оглед и анализ на релефа за постигане на максимална ефективност. Конструкцията е с височина 25 метра и разполага с роботизирана камера с висока разделителна способност, телеобектив с 36 кратно оптично увеличение и електронна стабилизация на изображението.

Специфичният дизайн на системата осигурява видимост в зона от над 70 кв.км, а интелигентният софтуер позволява локализиране на пожара с точност до 15 кв.м. Системата извършва автоматизирана обработка на видеоизображения, използвайки методики за анализ в реално време, което позволява откриване на пожари още във фазата на тяхното зараждане.

Противопожарната кула е изградена в землището на с. Изворско

Противопожарната кула е изградена в землището на с. Изворско

Следят се признаците за горски пожари, като в автоматичен режим камерата последователно обхожда предварително дефинирани позиции, спирайки се на всяка от тях за определен период от време. Ако бъде засечена подозрителна следа от огън – дим или пламък, се генерира звуков сигнал и алармен прозорец, който се предава към центъра за наблюдение, където експерт проверява маркираните кадри.

Освен подаване на видео данни в реално време, иновативната противопожарна технология предоставя информация и за метеоролoгичните условия – температура, влажност, атмосферно налягане, скорост и посока на вятъра, което позволява прогнозиране на  разпространението на огъня в ситуация на вече възникнали пожари.

Също така, системата предоставя и съхранява географски данни – релеф, разположение на пътища, водни ресурси. Тази важна информация се използва при контрола на камерите за наблюдение и при дейности за овладяване на  пожари и други природни бедствия.

Към момента на територията на България функционират над 20 системи за ранно откриване и превенция на горски пожари, разположени в планините Родопи, Пирин, Осогово, Стара планина, Витоша, Странджа, Беласица, Врачански Балкан и др. Предвижда се този брой да расте прогресивно, тъй като единственият ефективен начин да се намалят вредите, причинени от горските пожари, е навременното им откриване и бърза реакция при овладяване на разпространението и потушаването им.

Коментари по темата: „Иновативна система срещу пожари във Варненска област”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Това не е кулата от Изворско.

  2. много добре

    такива кули имат двойно приложение като например охрана на границата летища стратегически обекти бракониери иманяри имайки предвид обурудването и софтуеъра в комбинация от микрофони и радар

Коментар