DevOps e във фокуса на конференция в София

С помощта на DevOps софтуерните компании могат да увеличат драстично производителността на своите екипи

С помощта на DevOps софтуерните компании могат да увеличат драстично производителността на своите екипи

Първа по рода си у нас конференция, посветена на DevOps, ще се проведе тази седмица в София. Новият подход за разработка на софтуер навлиза бързо в световен мащаб, което прави DevOps изключително актуална тема и за ИТ общността в България.

Водещи фигури от софтуерната индустрия в страната и чужбина ще споделят своите знания и опит в DevOps практиките пред аудитория от ИТ професионалисти по време на ASE DevOps 2015. Събитието на 30 октомври в СТЦ Интерпред – София се организира от Асоциацията на софтуерните инженери (ASE), която по-рано този месец проведе при голям успех първата у нас конференция за софтуерни инженери (ASE Con 2015).

DevOps може да се разглежда като съчетание на няколко методологии, вкл. Agile, управление на операции, теория на ограниченията, Lean, управление на ИТ услуги и др. В концепцията на DevOps (Development + Operations) разработката и ИТ операциите не са разделени, а взаимнозависими, като интеграцията на тези дейности помага на компаниите да произвеждат софтуер и ИТ услуги по-бързо, с чести обновления.

С помощта на DevOps софтуерните компании могат да увеличат драстично производителността на своите екипи. Проучванията сочат, че разработката се ускорява с до 168 пъти, а честотата на внедрявания – с до 30 пъти, при 200 пъти по-кратки срокове. Нещо повече, ИТ организациите, които прилагат DevOps, се сблъскват с 60 пъти по-малко сривове и възстановявания.

ASE DevOps 2015 ще бъде еднакво полезна за няколко групи специалисти: разработчици, QA специалисти, технически ръководители, директори на софтуерни компании и на ИТ отдели. Всички те ще получат от конференцията ценни знания и споделен опит, които да приложат в своята работа. Предвидена е и възможност участниците в конференцията да се включат в онлайн чат, за да обменят идеи и да отправят своите въпроси към лекторите.

Ключов лектор на конференцията е Джон Уилис (John Willis) – пионер в DevOps практиките и технически евангелист за Docker – отворена платформа за създаване, доставка и изпълнение на разпределени приложения. Той ще изнесе лекция на тема „Защо DevOps? Едно изследване на историята и текущото състояние на DevOps”, в която ще проследи развитието на DevOps и ще разкаже за някои от най-добрите практики и широко използвани инструменти в процеса на разработка на софтуер.

DevOps практиките са водещ акцент на конференцията. Лекторите са софтуерни инженери с богат практически опит в компании от различен калибър. Те ще разкажат как са приложили DevOps в реална среда, какво работи и какво не, ще дадат съвети на участниците в конференцията. Пълната програма е достъпна на сайта на ASE DevOps 2015, като регистрацията продължава и в момента.

След пет години фирмите, които все още не са възприели подхода DevOps, няма да бъдат конкурентни на пазара, подчертаха организаторите на конференцията. Това задължава българските фирми да бъдат подготвени с най-актуалната технология на софтуерно осигуряване, допълниха от ASЕ. Няма тайни за постигане на скорост и надеждност при разработката и доставката на по-качествени софтуерни продукти и услуги на по-ниска цена – това може да се постигне с правилните DevOps практики, е заключението от проучване на Puppet Labs.