Биометричните данни стават ключ за кодиране

Разработчици от Fujitsu Laboratories създадоха технология за сигурно кодиране и декодиране на данни, която използва сканиране на вените на дланта и обикновен механизъм за корекция на грешки (ECC) при предаване на данните по мрежата.

Първоначално, конфиденциалните данни се допълват от код за корекция на грешки и случайно генерирано число. След това последователността от данни се обработва с помощта на новия код за корекция и се допълва с код за идентификация, който се получава след цифровизиране на рисунката на вените.

Полученият по този начин блок се изпраща към сървъра във вид на кодирани данни, основен ключ за които се явява рисунката на вените на дланта на потребителя. За четене и декодиране на отдалечените данни потребителят изпраща на сървъра специален блок за дешифриране. Генерирано по случаен начин число се обработва с вече известния код за корекция на грешки и се допълва от код за идентификация (рисунка на вените). На сървъра отново се изпраща кодирана последователност с биометрични данни.

Конфиденциалните данни, предавани към сървъра, се допълват от код за корекция на грешки, случайно генерирано число и цифров отпечатък от вените на дланта (източник: Fujitsu)

Конфиденциалните данни, предавани към сървъра, се допълват от код за корекция на грешки, случайно генерирано число и цифров отпечатък от вените на дланта (източник: Fujitsu)

Случайните числа се различават в случаите на кодиране и декодиране, което защитава от пробив последователността от данни. При това и в двата случая цифровизираният отпечатък на вените остава скрит.

Получавайки данни от потребителя, сървърът извършва три етапа на дешифриране, като първо отсейва идентификационния код, а след това случайно генерираните числа. Това е възможно, благодарение на известните последователности ECC.

Новата технология на Fujitsu ще влезе в употреба през 2017 година. Биометричните данни на потребителите ще бъдат защитени надеждно, а достъпът до отдалечени данни няма да се усложни – управление на ключове за кодиране не е необходимо, нито пък се налага запомняне на сложни пароли.

Коментар