Топ 100 ИКТ компании имат приходи 7,5 млрд. лв.

Ясно открояваща се тенденция на ИКТ пазара у нас е стабилният ръст на оперативните приходи в три от секторите - потребителска електроника, софтуер и контактни центрове

Ясно открояваща се тенденция на ИКТ пазара у нас е стабилният ръст на оперативните приходи в три от секторите – потребителска електроника, софтуер и контактни центрове

Над 10 хиляди технологични компании с общо 9,5 милиарда лева оперативни приходи са работили в България през 2013 година, по оценка на агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Класацията, изготвена от CBN за периода 2011-2014 г.,  показа, че компаниите от българския технологичен Tоп 100 са генерирали приходи за фискалната 2014 година в размер на 7,14 милиарда лева (3,65 млн. евро). Ръстът спрямо три години по-рано е 4,4%.

15 големи, 45 средни и 40 малки ИКТ компании формират българския технологичен Топ 100. 85-те компании в класацията от малкия и среден бизнес държат 30,5% от оперативните приходи, а 15-те от едрия бизнес – останалите 69,5%.

През 2014 г. компаниите от технологичния Tоп 100 са достигнали заедно исторически максимум като процентно съотношение спрямо националния Топ 100, което възлиза на 12%, спрямо 11,1% за 2011 г. Това е ясен индикатор за по-бързото развитие на водещите технологични компании в страната спрямо целия бизнес, отбелязва CBN.

Компании от общо осем ИКТ сектора са класирани в българския технологичен Топ 100. Включването на сектора на потребителската електроника към технологичния бизнес в България след 2010 г. е задължително, според CBN, по много причини – това е отдавнашна практика и на големи ИКТ пазари като германския, например.

Ясно открояваща се тенденция на ИКТ пазара у нас е стабилният ръст на оперативните приходи в три от секторите – потребителска електроника, софтуер и контактни центрове, за сметка на спад при телекомите и малките ИКТ ритейлъри. Секторите на технологичен хардуер и услуги запазват приблизително еднакви позиции, сочи анализът.

В българския технологичен Топ 100 се нареждат дъщерни дружества на някои от най-големите и актуални имена в световния бизнес. Дъщерни дружества на 14 световни гиганти от осем държави и три континента са в класацията: Германия (1), Франция (1), Финландия (1), Швеция (1), Китай (1), Корея (1), Норвегия (1) и най-многобройни логично от САЩ (7).

Анализът на CBN показва, че през 2014 г. в национален аспект генерираните оперативни приходи на българския технологичен Топ 100 продължават да увеличават значението и влиянието на ИКТ индустрията в националната икономика.

Коментари по темата: „Топ 100 ИКТ компании имат приходи 7,5 млрд. лв.”

добавете коментар...

  1. Гост

    Каква е тази остаряла информация. Дайте резултатите от 2014-та година!

  2. Ваню

    Ясна тенденция как представят печалбата от мръсния и черен бизнес като доход от ИКТ и ИТ.

Коментар