Google дава тласък на машинното обучение

Технологията TensorFlow намира приложение в най-различни приложения за машинно обучение

Технологията TensorFlow намира приложение в най-различни приложения за машинно обучение

Google отвори изходния код на системата за машинно обучение TensorFlow, която се използва в много приложения и услуги. Засега разработчиците могат да ползват кода само на една машина.

TensorFlow се използва за разпознаване на глас в смартфоните, за умни отговори в е-пощата Inbox, в преводача на Google, за търсене на снимки по съдържание в Google Photo, както и в уеб търсенето за повишаване на качеството на резултата.

В бъдеще Google планира да пусне код, който позволява използване на машинно обучение на няколко устройства, обединени в мрежа, съобщи Wired.com. Към момента Google не е отворила не целия код, а само част от него – така например, кодът за управление на хардуерната инфраструктура за машинно обучение остава закрит.

С  подобен ход Google се надява специалистите в областта на машинното обучение – от университетски изследователи до инженери и любители – да започнат по-бързо да обменят идеи, като правят това директно в кода, а не в докладите. Така развитието на машинното обучение ще бъде ускорено и технологията ще стане полезна за всеки.

Кодът на TensorFlow може да се използва за същите задачи, които извършва с него Google. Освен това технологията е подходяща за суперкомпютри, вкл. за анализ на астрономически данни и изграждане на молекулни структури.

Машинното обучение все още е в ранен етап на своето развитие – неговите възможности са като тези на 4-годишно дете. Но вече е поставена солидна основа и технологията тепърва ще се развива с ускорени темпове и ще стане достъпна за широк кръг хора.

Коментар