Microsoft кани студенти на машинно обучение

Български студенти ще се обучат по „Machine Learning” на семинар Петница, Сърбия

Български студенти ще се обучат по „Machine Learning” на семинар Петница, Сърбия

Български студенти могат да кандидатстват за участие в семинар „Machine Learning”, който ще се проведе в Петница от 25 юли до 2 август тази година. Обучението се организира от центъра за разработки на Microsoft в Сърбия и Научен център Петница.

По време на семинара лектори от Microsoft и научния център ще запознаят студентите с машинното обучение. Семинарът е отворен за заявления от всички студенти от техническите факултети, особено завършващите бакалавърски и магистърски програми.

Програмата обхваща теми, свързани с основи на машинното обучение, случайни дървета на решенията, математика при подпомогнатите векторни машини, онлайн разпознаване на математически символи, конволюционни невронни мрежи в компютърното зрение, обработка на естествен език и извличане на единици/отношения, автоматично откриване и разпознаване на езици в текстово съдържание.

Заявленията ще се приемат на имейл адрес psiml@petnica.rs. Крайният срок за изпращане на автобиография и мотивационно писмо е 8 май 2015 г. Въз основа на изпратените документи, учениците ще бъдат уведомени и поканени на следващия етап от подбора. Накрая, 18 участници ще получат покана за семинара.

Коментар