ERP.BG стартира национална партньорска програма

Инициативата на ERP.BG за изграждане на собствена партньорска мрежа от внедрители е подход, характерен по-скоро за големите международни корпорации в бранша

Инициативата на ERP.BG за изграждане на собствена партньорска мрежа от внедрители е подход, характерен по-скоро за големите международни корпорации в бранша

Българската софтуерна компания ERP.BG обяви старта на национална програма, в рамките на която ще сертифицира партньори в три направления: внедряване на системи за управление на бизнеса, разработка на уеб и мобилни приложения, съвместими с нейната ERP система EnterpriseOne, и продажба на продуктите й.

Това е първа по рода си инициатива на българска фирма за разработка на ERP системи. Изграждането на собствена партньорска мрежа от внедрители е подход, характерен по-скоро за големите международни корпорации в този бранш, посочиха от ERP.BG.

Програмата за разработчици, от своя страна, ще помогне на компанията да създаде мрежа от партньори, които създават приложения чрез нейния API интерфейс (интерфейс за програмиране на приложения). Това ще позволи на ERP.BG да се развива като отворена екосистема по модела, наложен в световен мащаб от най-популярните мобилни платформи.

В рамките на новата програма ERP.BG сертифицира три партньора в областта на внедряването на бизнес софтуер. Това са Crazy Web Studio, Институт „Общество на знанието” и VS Bulgaria. Организациите са преминали през специализирано обучение за консултанти по внедряване на бизнес софтуер.

Предстои такива обучения да бъдат организирани регулярно и в трите направления на партньорската програма. Софтуерната компания ще подкрепя своите партньори и с маркетиране на тяхната дейност.

„ERP системата не е униформа, а по-скоро костюм по мярка. Трябва да има качествено внедряване, хора, които да са обучени да правят това”, коментира проф. д. ик. н. Кирил Ангелов, председател на управителния съвет на Институт „Общество на знанието”, преподавател и специалист с дългогодишен опит в областта на организацията и управлението на процеси в администрацията и производството, моделиране и реинженеринг на бизнес процеси.

Обучените специалисти правят анализ на място на бизнес процесите, възможностите и потребностите на фирмата, за да извършат реинженеринг на процесите и да изградят цялостно автоматизирано решение, което дава вярната информация в реално време на управленския състав, така че той да взима адекватни решения, поясни проф. Ангелов.

„ERP системите постоянно се развиват. В момента България по-скоро догонва нивото на Западна Европа, защото там няма фирми без вградени ERP системи от някакъв вид. Трябва да се насочим към цялостни решения, които могат да интегрират в себе си информацията от различните аспекти в дадено предприятие и респективно да дават верните решения за това какво да се прави в конкретни условия”, каза още той.

„Впечатлени сме от всеобхватността и целостта на решенията, които ERP.BG предлага на пазара. Смятаме, че технологията и методиката, които ERP.BG използва в разработването на продуктите си, е иновативна и ефективна”, коментира Радослав Недялков, мениджър на Crazy Web Studio.

Той подчерта, че ставайки партньор на ERP.BG, пред неговата компания се откриват нови възможности да развива бизнеса си. „От друга страна, вярваме, че ще добавим стойност към решенията, които те предлагат”, допълни Недялков.

Crazy Web Studio ще внедрява и продава продуктите на ERP.BG, но също така ще разработва и собствени приложения, които ще се свързват със системата EnterpriseOne.