Химически лаптоп ще търси живот на други планети

Мини лабораторията на НАСА може да изпълнява мисии по откриване на признаци на живот на други планети

Мини лабораторията на НАСА може да изпълнява мисии по откриване на признаци на живот на други планети

НАСА създаде устройство, наречено Chemical Laptop (Химически Лаптоп), което ще се използва за търсене на признаци на живот на други планети. То представлява мини лаборатория за анализ на различни вещества, асоциирани с живите организми.

В частност, с помощта на Chemical Laptop ще се открива наличие на аминокиселини и мастни киселини, които са явни признаци за живот, отвъд пределите на Земята. Устройството е разработено от специалисти на лабораторията Jet Propulsion Laboratory (JPL), която се явява научно-изследователски център на НАСА.

За извършване на подобни анализи е необходим течен образец, получаването на който обаче не е толкова лесно и просто на планети като Марс, например. Ето защо Chemical Laptop използва т.нар. технология „еспресо” – образец на веществото се поставя в тръба с вода, която се нагрява и след това се извършва анализ на получения разтвор, съдържащ органични молекули.

НАСА планира първоначално да приложи новия си уред за изследвания на Земята и на по-късен етап да го изпрати в Космоса. В частност, Chemical Laptop може да се ползва за анализ на екологичната обстановка в дадени региони, като така се избягва дългото чакане за изпращане и анализ на материали в лабораторията.

С помощта на химическия лаптоп учените могат да проверят също дали дадени лекарства са фалшиви. Все още не са обявени конкретните срокове за пускане в експлоатация на мини лабораторията.

Коментар