Как бизнесът може да създава приложения с минимален код

Ползите от разработката на приложения с инструменти за минимално писане на програмен код в пъти надминават рисковете – Васил Терзиев, главен директор „Иновации” в Progress

„Ползите от разработката на приложения с инструменти за минимално писане на програмен код в пъти надминават рисковете” – Васил Терзиев, главен директор „Иновации” в Progress

Разработването на бизнес приложения с минимално писане на програмен код става все по-популярно. От известно време насам много от водещите анализатори в областта на корпоративните информационни технологии (ИТ) обръщат внимание, че все по-голям брой специалисти от различни отдели – бизнес, маркетинг, човешки ресурси, започват сами да създават приложения за оптимизация на ежедневните си задачи.

Gartner прогнозира, че до 2018 г. повече от половината приложения, насочени към служителите, ще се създават от бизнес анализатори с инструменти за бърза разработка на софтуер без писане на код.[1]

Като имаме предвид динамичната бизнес среда днес, едва ли тази тенденция е изненада за някого. От една страна, тя се дължи на ограничения човешки и времеви ресурс на ИТ отделите да отговарят на всички нужди на останалите екипи, а от друга – на повишаване на техническите умения на служителите и наличието на инструменти за бърза разработка на приложения (Rapid Application Development – RAD). С тях специалисти с малко опит в програмирането, базови технически умения и най-вече с минимално писане на програмен код могат бързо да създават и пускат приложения. Въпреки че всеки ИТ мениджър инстинктивно би свил вежди заради рисковете, които новите приложения носят, тенденцията може да бъде източник на иновации и да повиши продуктивността на служителите.

Много приложения, малко време

Разработчиците в компаниите са заети с поддръжката на съществуващите приложения и нямат свободен ресурс за разработка на нови по заявка на служителите. За да продължават успешно напред, организациите трябва да използват всички налични ресурси, включително и да помагат на разработчиците да бъдат по-продуктивни и да позволяват на служителите извън ИТ екипа да създават приложения. Инструментите за Rapid Application Development – или т.нар. „low code/no code” решения, позволяват на хора от различни сфери с базови технически умения сами да създават приложения.

В свой доклад Gartner посочва, че до 2020 г. 70% от компаниите ще имат политики за разработката на приложения извън ИТ екипа.[2] Поне половината от тези, които нямат официални правила и практики за контрол, ще се сблъскат с уязвимости, свързани с управлението да данни, процесите и сигурността. Когато се ползват одобрени от ИТ отдела решения, ползите за организацията са много – доволни служители и разработчици.

Технологиите принадлежат на всички

Не беше много отдавна, когато ИТ отделите ограничаваха служителите в избора на служебен смартфон. Цялата информационна и инфраструктурна осигуреност в организацията беше напълно контролирана от ИТ – те даваха разрешение и забрана за използването на нови или различни технологии. През последните няколко години обаче виждаме, че ролята на екипите по корпоративни ИТ еволюира в посока прогнозиране на следващите горещи технологии и улесняване на тяхното въвеждане в организацията. Същото се случва и с потребителите, които придобиват все повече технически умения и искат да ползват и създават софтуер, който повишава продуктивността им и оптимизира ежедневните задачи.

Лесните задачи могат да бъдат автоматизирани

Голяма част от кода, който се пише в организациите, е базов и не представлява предизвикателство за разработчиците. Често обаче за прости неща като свързване на данни или визуализиране на списък е необходимо да се пише доста код. От съществуването на програмирането като дисциплина се опитваме да заменим абстрактните за компютрите нули и единици с по-лесни за разработчиците инструкции.

Съвременните постижения на компютърното програмиране почиват на абстракциите от миналото. Всеки път, когато успяваме да помогнем на разработчиците да автоматизират лесните задачи, ние им спестяваме време и даваме свобода да се фокусират върху по-големи и интересни предизвикателства. В същото време даваме и възможност на хора с базови технически умения чрез инструменти за RAD да създават приложения. В общия случай, около 80% от разработката с RAD инструменти се случва с функционалностите „drag” и „drop”.

Ползите от разработката на приложения с инструменти за минимално писане на програмен код в пъти надминават рисковете. Те отключват креативността и повишават продуктивността на служителите и спестяват време на разработчиците. Затова бих препоръчал на всяка компания да внедри инструменти за бърза разработка на приложения и да даде възможност на служителите си да експериментират с тях.

[1]  „Прогнози за 2015 г.: Мобилни и безжични”; Кен Дуланей, Ван Л. Бейкър, Ричард Маршал, Роберта Коза, Тим Цимерман, Дейвид А. Уилис; Gartner; 5 ноември 2014 г.

[2] „Citizen Development е фундаментален елемент за дигиталната работна сила”; Марк Драйвър, Крис Хауърд, Джейсън Уонг, Майк Уест; Gartner; 17 август 2015 г.

Коментар