ЕК ще модернизира правилата за авторско право

Европейската комисия представи наскоро предложение, което ще позволи на гражданите да ползват безпроблемно своето платено онлайн съдържание, когато пътуват в рамките на ЕС. Същевременно, Комисията обяви план за действие за модернизиране на правилата на ЕС за авторското право.

Понастоящем достъпът на европейски граждани до онлайн услуги, предлагащи филми, спортни предавания, музика, електронни книги и игри, за които те са платили в своята страна, може да бъде прекъснат при пътуване в рамките на ЕС. В предложения на 9 декември Регламент относно трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание са разгледани именно тези ограничения.

Целта е гражданите на ЕС да могат да пътуват с цифровото си съдържание, което са закупили или за което са се абонирали у дома. Очаква се трансграничната преносимост – ново право за потребителите в ЕС, да бъде реалност през 2017 г., когато ще отпаднат и таксите за роуминг в Съюза. Тъй като това е предложение за регламент, след като бъде приет, той ще се прилага пряко във всички 28 страни от ЕС.

Освен това Комисията представи своята визия за модерна рамка на ЕС за авторското право. През следващите шест месеца тази политическа визия ще бъде превърната в законодателни предложения и политически инициативи, като се вземат предвид коментарите от няколко обществени консултации.

Като цяло, Комисията иска да гарантира широк достъп на европейците до законно предлагано съдържание, както и по-добра защита и справедливо заплащане за авторите и другите притежатели на права. Основните сектори на образованието, културата, научните изследвания и иновациите също ще имат полза от една по-модерна европейска рамка.

По-широкият достъп до съдържание ще помогне в борбата с пиратството, тъй като 22% от европейците смятат, че незаконното изтегляне е приемливо, ако в тяхната страна не съществува законна алтернатива. Комисията иска да гарантира, че авторското право се прилага правилно в целия ЕС. През 2016 г. тя ще работи по европейска рамка на принципа „следвай парите” и за прекъсване на финансовите потоци към предприятия, които печелят пари от пиратска дейност.

В работата ще се включат всички засегнати страни (притежателите на права, доставчиците на рекламни и платежни услуги, потребителите, сдруженията и др.) с цел до пролетта на 2016 г. да се постигнат споразумения.

Комисията предлага също така нови правила за подобряване на защитата на европейските потребители при пазаруване онлайн и в помощ на предприятията да продават през граница. Това са първите законодателни предложения в рамките на стратегията за цифровия единен пазар, представена през май.

Коментар