Нов рекорд в предаването на данни по TCP

Обикновени конфигурации са използвани като тестови системи, инсталирани в Токио и Остин

Обикновени конфигурации са използвани като тестови системи, инсталирани в Токио и Остин

Изследователи от Токийския университет и САЩ успяха да подобрят рекорда за предаване на данни по протокол TCP. Постигната е скорост от 73 гигабита в секунда (Gbps), която е близо до предела на мрежовия 100Gbps канал.

Експериментите са проведени в 100-гигабитовата мрежа TransPAC/Pacific Wave по усъвършенстван протокол LFTCP (Long Fat pipe TCP). Тази надстройка на TCP и нейният софтуер позволяват напълно да се оползотвори потенциалът на 100-гигабитовите мрежи, без промяна в същността на протокола. Освен това LFTCP има отворен програмен код, достъпен за всички изследователи по света, които работят в тази област, съобщи PC Watch.

Тестовите системи са били инсталирани в Токио и Остин, щата Тексас – обикновени конфигурации с процесор Core i7-6770K и мрежова карта Mellanox ConnectX-4, под управление на операционна система CentOS Linux 7.1. Производителността е измервана с пакета iperf3.

Предаващата система е използвала протокол LFTCP, а приемащата – обикновен TCP. Задръжката при преминаване на сигнала от едната до другата страна и обратно е 296 милисекунди, а разстоянието между Остин и Токио е 21 153 километра.

Резултатите от експеримента дават възможност да се разбере по какъв път следва да се развива световната мрежа, за да предава все повече данни и да бъде ускорен достъпът до уеб. Един от проектите на Токийския университет в областта на биологията генерира поток от данни със скорост над 50 Gbps, така че технологията LFTCP може да отговори на нуждите на учените.

Коментар