Джаджите ще „виждат” през стени

Нова технология на компанията Vayyar ще позволи на смартфони и други устройства да виждат през стени. Разработката стъпва на датчик за изображения и използване на радиовълни.

Специализираният комплект, способен да вижда през стени, се състои от датчик, процесор за обработка на данни и други компоненти. С помощта на радиовълни, устройството на Vayyar успява да проникне так, където оптичните датчици са безпомощни.

По своята същност, технологията не е нова, с изключение на малките размери, благодарение на което всички необходими компоненти могат да се интегрират в устройства като смартфоните, например.

Наскоро Vayyar получи финансиране в размер на 22 милиона долара. Инвестициите в компанията от 2011 година досега възлизат общо на 34 милиона долара. Все още няма яснота кога Vayyar ще комерсиализира своята разработка, но очевидно потенциалът за използване на технологията е много голям.

Коментар