RedHat поскъпва от бизнеса с облачни технологии

Вече 55 поредни тримесечия Linux доставчикът RedHat бележи ръст на приходите

Вече 55 поредни тримесечия доставчикът на корпоративни Linux решения RedHat бележи ръст на приходите

Доставчикът на Linux-базирани решения Red Hat обяви 15% ръст на приходите през третото тримесечие на финансовата 2015 г., благодарение на увеличеното търсене на облачни технологии.

Приходите на компанията в периода септември-ноември възлизат на 523,6 млн. долара, в сравнение с 455,9 млн. долара година по-рано. Известно негативно влияние оказват колебанията във валутните курсове – ако те се игнорират, ръстът на RedHat е 21% за тримесечието.

Вече 55-то поред тримесечие приходите на Linux доставчика нарастват, се подчертава в анализа. Чистата печалба за разглеждания период е намаляла от 47,9 млн. долара преди една година до 46,8 млн. долара.

Абонаментите за софтуер носят на компанията 457,5 млн. долара, което е с 16% повече в сравнение със същия период на миналата година. Различните услуги, вкл. техническа поддръжка и обучение, са генерирали приходи в размер на 66,1 млн. долара, или с 6 млн. долара повече на годишна база.

Като цяло, за финансовата година, която приключва в края на февруари, Red Hat очаква приходи в диапазона от 2,044 до 2,048 млрд. долара. След публикуване на финансовия отчет, акциите на Red Hat поскъпнаха с 5,4%.

Коментар