Безжична технология снема кардиограма

Прототип на устройство за безконтактно снемане на кардиограма

Прототип на устройство за безконтактно снемане на кардиограма

Специалисти на Panasonic и Университета в Киото са създали безконтактна технология за снемане на кардиограми от разстояние. Разработчиците твърдят, че тяхното решение не отстъпва по точност на традиционните методи, които използват датчици, поставени на тялото.

Новата технология разчита на радар за милиметрови вълни, който улавя набора от сигнали, излизащи всяка секунда от тялото на човека, и с помощта на специален алгоритъм отделя необходимите от тях – в случая, вълните, които характеризират сърцебиенето.

Перспективите за използване на безконтактната технология са огромни, тъй като тя позволява наблюдение на пациенти, без да се нарушава обичайният им ритъм на живот.

Освен това прототипът на безконтактния кардиограф е направен от компоненти, продавани свободно на пазара, което предполага масово достъпна технология.

Пред разработчиците стои задачата да усъвършенстват устройството, в частност да го направят по-компактно, тъй като в момента прототипът е дълъг цели 50 сантиметра. Инженерите вярват, че могат да комерсиализират безконтактния кардиограф за няколко години.

Коментар