Нова платформа предлага виртуализиран Wi-Fi достъп

Чрез платформата VNF доставчиците на комуникационни услуги могат да внедряват виртуализирани услуги за достъп при поискване

Чрез платформата VNF телеком доставчиците могат да внедряват виртуализирани услуги за достъп при поискване

Технологично решение, познато доскоро само в лабораторни условия, демонстрира миналата седмица Intracom Telecom на Световния мобилен конгрес в Барселона (MWC 2016).

Наречена Network Functions Virtualization (NFV), платформата позволява „виртуализиран Wi-Fi достъп”. Чрез нея телоком доставчиците могат да внедряват виртуализирани услуги за достъп при поискване при намалени начални инвестиции и бързо въвеждане в експлоатация.

С новата платформа Intracom Telecom може да се превърне във фактор за възникващите смарт общества, заяви Сотирис Битас, маркетинг директор за софтуерните решения на компанията. NFV се развива и от лабораториите вече достига реални внедрявания.

Виртуализираното Wi-Fi решение отговаря на изискванията на Европейския институт за телекомуникационни стандарти (ETSI). NFV виртуализира едновременно точки за достъп на открито и на закрито в изцяло конфигурируема облачна среда.

С едно натискане на бутон всеки оператор може да въведе виртуални мрежови функции (VMF) от предварително конфигурирана VNF библиотека или от която и да е трета страна доставчик на VNF.

Чрез Wi-Fi точките за достъп с NFV, разположени в умния град, много доставчици на комуникационни услуги могат едновременно да използват виртуални ресурси сякаш всеки един от тях е едноличен собственик на съответните физически ресурси.

Решението дава възможност на доставчиците да споделят една и съща инфраструктура, благодарение на което могат да спестят разходи, като същевременно предложат иновации и диференцират услугите си.

Коментари по темата: „Нова платформа предлага виртуализиран Wi-Fi достъп”

добавете коментар...

  1. (c:

    “… фактор за възникващите смарт общества, заяви Сотирис Битас …”

    Не са общества, а общности. Community се превежда като общност. Society е общество.

Коментар