ИТ директорите в CEE увеличават бюджетите

Цифровата трансформация на бизнеса е топ приоритет за ИТ директорите

Цифровата трансформация на бизнеса е топ приоритет за ИТ директорите

Над половината шефове по информационни технологии в региона на Централна и Източна Европа (CEE) планират увеличение на ИТ бюджетите, подготвяйки се за цифровата трансформация (DX), сочи нов доклад на IDC.

Топ стратегически приоритети за CIO-тата в региона са промяна и трансформация, както и подобряване на бизнес процесите. ИТ директорите се подготвят да извършат дигиталната промяна на техните организации през следващата година, подчертава IDC.

Всички предпоставки за цифровото преобразуване са налице: инвестициите са насочени приоритетно към новите технологии, бюджетите са осигурени и може би най-важното е това, че повече от 70% от CIO-тата виждат своята нова роля – от оперативни служители те стават застъпници на цифровите иновации.

Според данните от проучването, над 50% от ИТ директорите в Централна и Източна Европа ще увеличат своите ИТ бюджети през тази година, за да посрещнат нуждата от разходи за дигитална трансформация.

Анализът сочи, че бизнесът оказва все по-голямо влияние върху ИТ стратегията. Така например, бизнес мениджърите играят водеща роля в 54% от ИТ проектите през тази година. Това налага трансформиране на ИТ – те трябва да станат по-гъвкави и управлявани от бизнеса.

ИТ директорите са готови да прегърнат предизвикателството DX, дори ако посоката и траекторията на пътуването напред все още не е точно определена, коментира IDC.

Стратегическа цел на CIO-тата през 2016 г. е да дадат тласък за бъдещ бизнес успех на компанията. Това включва промяна и трансформация, подобряване и препроектиране на бизнес процеси, подобряване на обслужването на клиентите и иновации. На заден план остават досегашните приоритети на ИТ отдела, обусловени от поддържащата му роля – като например намаляване на ИТ разходите и осигуряване на оперативна приемственост.

Трите водещи области на инвестиции през настоящата година са отключването на корпоративните данни като основен актив за конкурентоспосбност, използването на цифрови канали от рода на уеб и мобилни приложения и неизбежните инвестиции в сигурност и центрове за данни, заключава анализът на IDC.

Коментар