КЗК глоби Булсатком за непълна информация

Булсатком е нарушил правилата на конкуренцията с предлането на допълнителен ТВ пакет, установи КЗК

Булсатком е нарушил правилата на конкуренцията с предлагането на допълнителен ТВ пакет, установи КЗК

Комисията за защита на конкуренцията санкционира оператора Булсатком с над 590 хиляди лв. (0,4% от оборота), заради нелоялна конкуренция, гласи официалното съобщение от регулатора.

Установено е нарушение по чл. 29 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). От началото на март 2015 г. Булсатком предлага допълнителен пакет Diema Extra pack (с канали Diema Sport и Trace Sport Stars ) срещу месечен абонамент от 3,96 лв. към останалите програми, но според КЗК компанията не комуникира надлежно новия пакет към потребителите.

В частност, Булсатком не предоставя пълна и точна информация за неговите характеристики – тематично съдържание, вид резолюция, в която се предлагат, и др., посочват от Комисията. Според експертите, информацията относно качеството на приеманите телевизионни канали е съществена за потребителя при закупуване на пакет и липсата на такава води до възможност за ограничаване на обективния избор на  оператор.

На следващо място с решението се установява, че непосредствено след началото на излъчването на пакет програми Diema Extra pack на 5 март 2015 г. липсва предлагане на програмата Trace Sport Stars, а програмата Diema Sport не се предлага в HD резолюция.

КЗК твърди също, че независимо от констатираните несъответствия при предлагане на Diema Extra pack от страна на Булсатком, не се прави отчисление от дължимата месечна такса, за да бъдат компенсирани потребителите за невъзможността да получат в пълен обем „допълнителния пакет”.

Коментари по темата: „КЗК глоби Булсатком за непълна информация”

добавете коментар...

  1. rosen

    КЗК са ******* инструмент за натиск. Явно някой пак е вдигнал мерника на Булсата.

  2. незнайко

    КЗК не е ли прекалено тенденциозна в отношението си, или останалите в сектора са светци?!

Коментар