Санкции за още два кабелни оператора

КЗК санкционира с общо над 450 хиляди лева „Норделинк-България“ ЕООД и „Нетуоркс-България“ ЕООД за нелоялна конкуренция, съобщиха от Комисията.

За установени нарушения по чл. 29 от ЗЗК „Норделинк-България“ е санкционирана с 94 020 лв., а „Нетуоркс-България“ – с 358 620 лв. Производството е образувано по искане на „Булсатком“, която междувременно също беше санкционирана от КЗК за нелоялна конкуренция.

Комисията твърди, че „Норделинк-България“ и „Нетуоркс-България“ съвместно предлагат пакетни услуги (телевизия и интернет), но не за всички телевизионни програми са налице права за разпространение, предвид декларираните пред СЕМ данни.

Това поведение е в противоречие с добросъвестната търговска практика, тъй като може да увреди интересите на конкурентите, заключава Комисията.

Излъчването на програми без придобити права за разпространение създава предпоставки за формиране на по-ниска себестойност на предлаганите услуги и поради това подобно поведение осигурява противоправно икономическо предимство, посочват от КЗК.

При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание тежестта и продължителността на нарушението, както и икономическото състояние на ответните дружества.

Коментари по темата: „Санкции за още два кабелни оператора”

добавете коментар...

  1. Юли

    Те “NoWork”s не могат да ми кажат точно кои ТВ канали трябва да имам в пакета, който плащам, а те искат да им дадат документи за платени лицензи…

Коментар