Luxoft очаква да превиши 1 млрд. долара

Luxoft остава в Топ 10 на аутсорсинга за пето поред тримесечие

Luxoft продължава да се разраства по целия свят и да увеличава присъствието си в различни региони на ЕС с допълнителни центрове

Разработчикът на софтуер Luxoft обяви 25% ръст на приходите за първото тримесечие на годината. Компанията, която има офис и в България, отчете постъпления в размер на 650,8 милиона долара за периода януари-март.

Нетните приходи, съгласно US GAAP, са $70,3 милиона или по $2,06 на акция с намалена стойност. За сравнение, миналата година тези стойности са били съответно $63,1 милиона и $1,91. Нетните приходи, несъгласувани с US GAAP, са $92,9 милиона или по $2,72 на акция с намалена стойност.

Счетоводният баланс на дружеството остава стабилен, подпомаган от няколко фактора: увеличение с 38,2% в паричните потоци от обичайна дейност спрямо същия период на предходната година, увеличение на свободните парични потоци до 12,3% от приходите и липса на дългосрочни задължения.

„Реализирахме висок ръст на приходите, като намалихме концентрацията на клиенти. През последната година увеличихме вертикалните си предложения, разширихме центровете си за специфичен опит и добавихме специални услуги, включително консултации, подбор на архитектура за платформа и пакетен софтуер”, коментира резултатите Дмитрий Лошчинин, президент и главен изпълнителен директор на Luxoft.

Резултатите на Luxoft за последното тримесечие дават основание на компанията да очаква приходи от над 1 млрд. долара за финансовата 2018 г.

Резултатите на Luxoft за последното тримесечие дават основание на компанията да очаква приходи от над 1 млрд. долара за финансовата 2018 г. (източник: Luxoft)

Компанията продължава да се разраства по целия свят и да увеличава присъствието си в различни региони на ЕС с допълнителни центрове. „Така гарантираме своевременно и ефективно обслужване на клиентите си по целия свят. Възможно е приходите ни за финансовата година, приключваща на 31 март 2018 г., да надхвърлят 1 милиард щатски долара”, допълни Лошчинин.

Пет от шестте вертикални направления на Luxoft имат ръст на приходите. Най-силно се представиха „Автомобили и транспорт”, „Финансови услуги” и „Технологии” – с ръст съответно от 37,1%, 28,5% и 21,6% на база същия период на миналата година.

Дружеството се представи солидно и във всички географски региони, където са основните му източници на приходи: ръст от 117,5% в Швейцария, 39,8% във Великобритания и 33,4% в Германия, в сравнение с последната финансова година.

Коментар