Регулациите са двигател на облачните услуги

„Регулациите водят до това потребителите да изберат правилния облак, а не дали да прехвърлят данните си в облачна среда”, коментира Вихрен Славчев (в средата), Мнемоника

„Регулациите водят до това потребителите да изберат правилния облак, а не дали да прехвърлят данните си в облачна среда”, коментира Вихрен Славчев (вляво), Мнемоника

Регулациите са двигател на преминаване към облачни услуги. Около този извод се обединиха участниците в дискусията за най-добри облачни практики по време на Cloud Leadership Forum 2016 в София, организиран от IDC България.

„Регулациите водят до това потребителите да изберат правилния облак, а не дали да прехвърлят данните си в облачна среда”, каза Вихрен Славчев, изпълнителен директор на Мнемоника. „Благодарение на регулациите, потребителите ще могат да зададат на доставчика си на облачни услуги правилните въпроси”, допълни той.

Според него, важно е компаниите да си изяснят с какъв екип разполага клауд доставчикът, има ли необходимите лицензи да съхранява данни, по какъв начин се изтриват данните, къде се съхраняват архивираните данни.

„В подобен сценарий може би са най-подходящи хибридните решения”, коментира Димитър Каданов, изпълнителен директор на OneBit Software. „По този начин средните и големите компании могат да разпределят и по-добре да управляват риска”, допълни той.

Деница Дженева

Деница Дженева

Коментар