ЕС ни дава 30 млн. евро за далекопровод

Европейската комисия отпуска 29,9 милиона евро за строителството на далекопровода между Добруджа и Бургас

Европейската комисия отпуска 29,9 милиона евро за строителството на далекопровода между Добруджа и Бургас

Европейският съюз ще финансира строителството на нов 140-километров електропровод в България. По-рано тази седмица Европейската комисия взе решение да отпусне 29,9 милиона евро за строителството на далекопровода между Добруджа и Бургас.

Чрез преноса на електричество, произведено от вятъра и слънцето, далекопроводът ще интегрира енергията от възобновяеми източници на енергийния пазар. Проектът ще увеличи капацитета на българската енергийна мрежа и ще повиши нейната устойчивост.

Далекопроводът е от т.нар. „проекти от общностен интерес” и е част от групата проекти „Черноморския коридор”: три електрически далекопроводни линии, които ще увеличат възможностите за пренос на електричество по протежение на румънското и българското черноморско крайбрежие, както и между останалата част от Европа и Турция, съобщи Комисията.

Подкрепата от ЕС за новия български далекопровод покрива 50% от необходимото финансиране. Той ще бъде построен от българската компания „Електроенергиен системен оператор” ЕАД и се очаква да бъде въведен в експлоатация до 2022 г.

До края на десетилетието са заделени общо 5,35 милиарда евро за приоритетни европейски проекти по финансовата линия „Свързана Европа”. За да бъдат осъществени, такива проекти трябва да допринасят значителни ползи за поне две страни членки, да повишават сигурността на доставките на енергия, да допринасят за интегриране на пазара и засилване на конкуренцията, както и за намалява на въглеродните емисии в атмосферата.

Коментар