Таблетите се връщат към растеж през 2018 г.

Таблетите с присъединяема клавиатура стават все по-търсени на пазара

Таблетите с присъединяема клавиатура стават все по-търсени на пазара

IDC потвърди по-ранна своя прогноза за възстановяване на ръста в продажбите на таблети. Все още продължава тенденцията на спад, но през 2018 г. ще настъпи повратен момент и пазарът на таблети ще нараства в продължение на две години.

Две тенденции наблюдават анализаторите – преход към модели с присъединяема клавиатура (т.нар. хибриди или „две в едно”) и изместване на малките таблети от модели с по-големи екрани.

Тази година устройствата с диагонал на екрана 9 инча и по-малко ще заемат 55% от пазара на таблети, докато към 2020 г. делът им ще намалее до 40%. Що се отнася до устройствата с присъединяма клавиатура, техният дял ще нарасне от 15% до 32% за разглеждания период, прогнозира IDC.

Постепенно намалява доминиращият дял на таблетите под управление на операционна система Android. Тези устройства съставляваха 67,4% от пазара през миналата година, докато през настоящата делът им ще намалее до 66,2%, а през 2020 г. – до 57,8%.

В същото време устройствата под Windows засилват позициите си. През миналата година платформата на Microsoft контролираше 8,6%, през 2016-та делът й ще нарасне до 11,3%, а в края на десетилетието 19,3% от таблетите ще работят с Windows.

Стабилни остават позициите на таблетите с iOS, каквито предлага само Apple – това са моделите iPad. През 2015 г. тези устройства бяха 23,9% от всички таблети, през настоящата година се очаква делът им да намалее до 22,4%, а към 2020 г. да нарасне до 22,9%.

Таня Пенчева

Таня Пенчева

Коментари по темата: „Таблетите се връщат към растеж през 2018 г.”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Сигурно Кукувден се пада през 2018…

Коментар