Очертава се перспективен пазар за видеоанализ

Системите за анализ, способни да извличат съществена информация от нарастващия поток на видеосъдържание, стават все по-търсени в различни сфери, вкл. търговия на дребно, транспорт, потребителски и корпоративен сектор, градска инфраструктура.

В подобни системи могат да се използват интелигентни камери с вградени функции за обработка на получаваните видеоданни или специализирани сървърни софтуерни платформи с алгоритми за машинно обучение, които помагат да бъде интерпретиран и анализиран постоянно нарастващият поток от видеоинформация.

Според оценка на изследователската компания Tractica, световният пазар на хардуер, софтуер и услуги за видеонализ възлиза на 858 млн. долара през 2015 г. Очаква се в близките пет години този пазар да нараства средно с 19,6% и да достигне 3 млрд. долара през 2022 г.

Първоначално, много сценарии за използване на видеонализ бяха свързани с обезпечаване на сигурността и наблюдение. В последните години приложението на подобни технологии се диверсифицира бързо и обхваща много други сфери, свързани с бизнес анализи и ситуационна осведоменост (Situational Awareness).

Анализаторите прогнозират, че в близко бъдеще търговията на дребно и транспортът ще останат двата най-големи пазара за видеонализ, но и в други сектори ще се наблюдава стремителен ръст в използването на технологията.

Ключови фактори за развитието на пазара за видеонализ са бързото намаляване на цените на смарт картите, усъвършенстване на технологиите за компютърно зрение и машинно/дълбоко обучение, както и появата на нови сценарии на използване на видеоанализа с цел оптимизация на маркетинга и разходите.

Коментари по темата: „Очертава се перспективен пазар за видеоанализ”

добавете коментар...

  1. :о)

    Това видеонаблюдение ли ще рече 🙂
    Да…там правителствата ще поддържат тероризма и ще се продава все повече охранителна, военна и всякаква подобна техника.

  2. Anonymous

    Очертава се перспективен пазар за психологическо поробване на населението 🙂

Коментар