Интернет на роботите пред взривен ръст

Otto е направен с идея да помага на хората – това е личен асистент, или по-скоро електронно другарче за дома

Сегментът на домашните роботи демонстрира значителен ръст ( на снимката: японскиятт робот Otto)

Пазарът на интернет за роботи (IoRT) ще достигне 21,24 млрд. долара към 2022 г., прогнозира анализаторската компания Research and Markets. Очаква се средногодишен темп на растеж от 29,7%.

Ръстът ще бъде обусловен от влизането на IoRT в електронната търговия, както и от интеграцията на роботите с различни технологии, краткия срок за възвръщане на инвестицията и високата рентабилност.

Най-високи показатели за ръст на IoRT ще се наблюдават в сферата на промишлените роботи, взаимодействащи с хора – това е една от най-актуалните тенденции в производствената автоматизация. Днес роботите помагат на хората при дейности като заваряване, боядисване, сортиране и др.

Освен това значителен ръст демонстрира сегментът на домашните роботи. В близко бъдеще роботи-домакини ще служат на хората, като им помагат в ежедневните задължения и изпълняват ролята на компаньони, коментира Research and Markets.

Силни фактори за растеж на домашния IoRT пазар са способността на роботите да се самообучават, застаряването на населението и урбанизацията, заключава анализът.

Коментар