Uranium Backup Free – създава криптирани резервни копия

Uranium Backup Free създава резервни копия на различни типове файлове на сигурно място

Uranium Backup Free създава резервни копия на различни типове файлове на сигурно място

Софтуерният инструмент Uranium Backup Free е предназначен за създаване на резервни копия на различни типове файлове на сигурно място, като ги криптира с парола.

При създаване на нов бекъп с име и описание, програмата задава настройките по подразбиранe. Можете да добавяте файлове, FTP локации и т.н., като са налични също опции за съхранение на ленти, CD, DVD, HD-DVD и Blu-ray дискове или качване в облака.

Бекъп процесът може да бъде изпълнен еднократно или планиран – седмично или месечно, през равни интервали от време, на специфична дата и час. Можете да зададете и различни условия за стартиране на бекъп операция.

Когато изпълнява FTP трансфер, Uranium Backup Free може да се съобрази с няколко критерия – например, винаги да презаписва всички файловете на местоназначението или само по-старите или по-малките от изходния файл.

Може да се приложи ZIP компресия с цел намаляване на размера на файла и автоматично да се премахнат старите временни файлове.

Даунлоуд: Uranium Backup Free

Коментар