Сериозно раздвижване на IPO пазара

Ръст в сделките за привличане на инвестиции чрез първично публично предлагане на акции (IPO) се наблюдава на хай-тек сектора, според нов доклад на PwC.

През третото тримесечие са осъществени 20 IPO сделки, което е ръст от 43% спрямо второто тримесечие, когато бяха реализирани 14 сделки.

Периодът юли-септември е най-успешният за тази година и по отношение на привлечените средства от IPO, сумата на които достига $5,38 млрд. Това е ръст от 82% на годишна база по брой на сделките и 31% по стойност.

На първо място е Азиатско-Тихоокеанският регион, където са проведени 11 IPO сделки в хай-тек сектора. Втори са САЩ с 6 сделки, а Европа е трета само с 3 IPO-та за периода.

Сделките от сегмента на софтуера и интернет услугите доминират – 13 от всички 20 IPO-та за третото тримесечие. Тази тенденция се наблюдава вече пет поредни тримесечия и се обяснява със сравнително ниските разходи за софтуерния бизнес, повишеното търсене и ясните планове за постигане на рентабилност.

Не е сигурно, че тенденцията на ръст ще продължи и през четвъртото тримесечие. Според анализаторите, IPO-пазарът ще зависи в голяма степен от реакцията на инвеститорите след изборите в САЩ.

Коментар