Представят у нас стрийминг платформата Apache Kafka

Владимир Цанев от Tick42, един от най-добрите български Java програмисти, ще поведе обучение по платформата Apache Kafka тази седмица в София

Владимир Цанев от Tick42, един от най-добрите български Java програмисти, ще поведе обучение по платформата Apache Kafka тази седмица на Java2Days в Интер Експо Център – София

Създадената от LinkedIn стрийминг платформа Apache Kafka ще бъде представена на конференцията Java2Days в София от българската фирма Tick42.

Apache Kafka, чийто код бе отворен скоро след създаването й, е стрийминг платформа с висока производителност, която намира все по-широко приложение в компании като Netflix, Uber, CloudFlare и Spotify. Тя е написана на Scala и Java и целта й е да предостави унифицирана платформа за управление и обработка на големи потоци от данни в реално време.

Нейният слой за съхранение на данните е проектиран и оптимизиран специфично с идеята за стрийминг. Това, заедно с възможностите за интеграция с външни системи чрез Kafka Connect, прави Apache Kafka много подходяща за компании и системи, които работят с големи потоци от данни в реално време и е нужно да гарантират минимално забавяне във времето за достъп до информацията.

Софтуерната компания Tick42, базирана в София, ще проведе интензивно практическо обучение по Apache Kafka. Практическата сесия на 16 ноември в Интер Експо Център е озаглавена Hands-on Kafka и ще бъде водена от Владимир Цанев от Tick42. Той е един от най-добрите български Java програмисти, има значителен принос в редица проекти с отворен код, като Spring Boot, Spring Session и Orika и е съавтор на книгата „Въведение в програмирането с Java”.

Сесията е базирана на опита на Tick42 с прилагането на Apache Kafka в мащабен проект в международна инвестиционна банка. В рамките на този проект, обхванал 9000 компютъра, компанията е използвала Apache Kafka при внедряване на своята платформа Glue42 за интеграция на десктоп и уеб приложения. Основният офис на Tick42 се намира в София, където работят над 40 софтуерни експерти, като компанията планира да разшири чувствително екипа си през следващата година.

Коментар