42 хиляди работят в аутсорсинг сектора у нас

През 2015 г. аутсорсинг секторът е генерирал близо 1,4 млрд. евро, заявиха представители на бранша на конференция в Пловдив

През 2015 г. аутсорсинг секторът е генерирал близо 1,4 млрд. евро, заявиха представители на бранша на конференция в Пловдив

Аутсорсингът се развива с изключително динамични темпове и тази тенденция ще става все по-осезаема, заявиха представители на бранша на конференция в Пловдив тази седмица.

През 2015 г. аутсорсинг секторът е генерирал близо 1,4 млрд. евро. 1,71% от всички заети работят в сектора, което прави около 42 хиляди специалисти. До 2020 прогнозата е те да станат 60-70 хиляди.

За миналата година на сектора се падат 3,4% от БВП на страната, като този процент нараства до 3,6% за 2016 г., а прогнозата сочи, че делът му ще стигне 6% през 2020 г.

Границата между ITO и BPO все повече се размива, услугите стават все по-комплексни и налагат едно по-високо ниво на знания и все по-активното използване на новите технологии, според Българската аутсорсинг асоциация.

Като успешни примери за публично-частно партньорство, което има потенциал да оптимизира образователната система в ИТ индустрията, бяха посочени новосформираните и въведени от тази година образователни студентски програми по софтуерно инженерство в Пловдивския университет и Великотърновския университет.

В Пловдив по инициатива на общината, университета и местния бизнес е въведена специалност по софтуерно инженерство за българи в Украйна, а във Велико Търново по инициатива на университета и Programista тази година ще се обучават 33 студенти по софтуерно инженерство.

Коментар