Dell оглавява пазара на сторидж системи

В периода юли-септември на корпоративния пазар са доставени сторидж системи със сумарен обем 44,3 екзабайта

В периода юли-септември на корпоративния пазар са доставени сторидж системи със сумарен обем 44,3 екзабайта

Американската компания Dell, която наскоро придоби EMC, е лидер на пазара на корпоративни системи за съхранение на данни с над една четвърт от пазара, сочи анализ на IDC за третото тримесечие на годината.

Хранилищата за данни, обект на анализа, представляват комплекс от минимум три устройства за съхранение, контролери, кабели и други компоненти. Вътрешните хранилища са разположени в един корпус със сървъра, а външните – в отделен.

В периода юли-септември на пазара са доставени сторидж системи със сумарен обем 44,3 екзабайта, което е с 33,2% повече спрямо същия период на миналата година. В стойностно изражение обаче пазарът е намалял с 3,2% до 8,8 млрд. долара.

Ръст в приходите регистрират само производители, които си партнират директно с големите центрове за данни. Този сегмент от пазара, оценяван на 1,3 млрд. долара, е нараснал с 5,7% за една година. Продажбите на вътрешни хранилища бележат спад с 0,5% до 2,1 млрд. долара.

Лидер на пазара на корпоративен сторидж през третото тримесечие е Dell с дял от 25,5%, в сравнение с 28,2% година по-рано. На второ място е HPE, делът на която намалява от 16,3% до 15,5%, а трето място си поделят NetApp, IBM и Hitachi съответно с 6,6%, 5,9% и 5,7%.

Коментар